YMA7226 Yahu Models 1/72 Vought F4U-1/F4U-1A/F4U-1D Corsair Photoetched instrument panels.(Revell ,Tamiya kits)

  • $5.00
    Unit price per 


YMA7226 Yahu Models 1/72 Vought F4U-1/F4U-1A/F4U-1D Corsair Photoetched instrument panels.(Revell ,Tamiya kits)